ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β. Ποσάντζη, Αναπλ. Καθηγητρία Ε.Κ.Π.Α.

Β. Μπακούρος, PHD

Γ. Παραράς, PHD


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

B. Μπακούρος

B. Μπακούρος, vasbak@sch.gr