ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

B. Μπακούρος

V. Bakouros, vasbak@sch.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σ. Τομαράς

S.Tomaras, Tomaras.spyros@gmail.com