Το Rum Millet (Ελληνορθόδοξο Γένος) φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επιστημονικό βήμα για τον Μεταβυζαντινό και τον Νεότερο Ελληνισμό έως το 1922, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, κυρίως το ελληνόφωνο και τουρκόφωνο. Στόχος του είναι η διεπιστημονική και διαθεματική διερεύνηση της ιστορικής συνύπαρξης των λαών που απάρτιζαν το Ελληνορθόδοξο Γένος στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προκειμένου να κατανικηθούν εθνικιστικές περιχαρακώσεις, εθνοκεντρικές στρεβλώσεις και ιδεοληψίες ιστορικής εσωστρέφειας. Οι οικουμενικές διαστάσεις του πολιτισμικού παραδείγματος, που συνιστά το Γένος αυτό, παρέχουν τα εχέγγυα για ένα γόνιμο διάλογο ως άσκηση αυτο- και ετερο- γνωσίας. Ίσως έτσι διαπιστωθεί ότι ο σύγχρονος «Άλλος», τουλάχιστον στην καθ’ ημάς Ανατολή, είναι πολύ πιο οικείος, απ’ όσο συχνά εμφανίστηκε από την ιδεολογικοποιημένη επίσημη historia των εθνών-κρατών.